09.00 – 17.00 ч

1. оздравителни процеси след хирургично лечение - фактори от които зависи оздравителния процес - механизми на оздравителния процес - регенеративен потенциал на тъканите - растежни фактори - модулиране на оздравителния процес - средства - видове оздравителен процес

2. Шевен материал - обзор - критерии за подбор на: - избор на игла: технологични и търговски характеристики - избор на конец: технологични и търговски характеристики

3. Видове инструменти - подбор и подготовка за микро-хирургична техника. Критерии за подбор на инструменти. - подбор на пинцети - подбор на ножици - подбор на иглодържатели

4.Основни възли при хирургичните шевове

5.Основни макрохирургични шевове

6. Видове ламба в мукогингивалната хирургия - критерии при оформянето на ламбо - основни принципи при оформянето на ламбо

7. Основни грешки и усложнения при работа с меки тъкани.