Доктор Сергей Радлинский – Украйна

Мастер клас

Възстановяване на отделни зъби и на цели зъбни редици – корекция на ротирана зъбна корона и на диастеми и треми Темите са подготвени специално за България

3 април 2015 – петък Възстановяване на отделни зъби – корекция на ротирана зъбна корона

09.00 – 10.00Регистрация

10.00 – 14.30 Възстановяването на зъби като алтернатива на ортодонтското лечение. Директната техника на възстановяване, сравнена с индиректната. Видове възстановяване на зъби и на зъбните редици. Препарация на зъб за корекция на ротация на зъбната корона.

14.30 – 15.30 Обедна почивка

15.30 – 18.00 Изолиране на работното поле и адхезивна техника. Постигане на цвета на зъбното възстановяване посредством биомиметичен подход. Послойно изграждане на възстановяването в основни линии. Авторска техника за изграждане на контактната повърхност.

Дискусия

4 април 2015 – събота Възстановяване на зъбните редици – корекция на диастеми и треми

10.00 – 14.30 Диагностика при зъбни редици с диастема и треми. Изчисления в зъбната редица по авторска методика, златни коефициенти. Алгоритъм при възтстановяванията на предни зъби „от кучешките зъби към центъра”. Изолиране на работното поле и едхезивна техника.

14.30 – 15.30 Обедна почивка

15.30 – 18.00 Изграждане на контактните повърхности и контрол на маргиналната адаптация. Инструментален контрол на размерите на фронталните зъби. Интеграция на възстановените зъби в оклузия. Фоторегистрация на зъбния статус и оклузията, техника на фотозаснемане. Дискусия Такса правоучастие 410 лв до 25 март 460 лв до 31 март 490 лв - на място 90 лв - такса за студенти /местата са ограничени/ За информация и записване – 02/9319921; 0887 408331 Забел Гарабет Бедикян-Георгиева email: zabel@patricia.bg